Župni oglasi

Kako je došlo do promjene računanja vremena od zimskog na ljetno stoga su večernje mise od nedjelje pa nadalje nedjeljom i radnim danom biti u 18,30 sati, a ne kao do sada u 18,00 ( zimsko vrijeme).

I ovaj tjedna imamo redovne pobožnosti, i to četvrtkom nakon svete mise Euharistijsko klanjanje. Zaključili smo molitvenu inicijativu od 40 dana za nerođene. No, pobožnost Euharistijskog klanjanja imati ćemo redovito - četvrtkom poslije svete mise osim kad to bude spriječeno drugim i drugačijim programom.

U četvrtak večer molimo mlade koji kane ići u Vukovar neka donesu 100 kuna s kojima doprinose za trošak putovanja.

Korizma se bliži svom vrhuncu samo nas još jedna nedjelja dijeli do muke Gospodinove ili Cvijetnice.

U drugi petak 7.travnja u 18 sati biti će Pokorničko bogoslužje te nakon toga ispovijedanje. Na raspolaganju će biti svećenici Otočkog dekanata. 

Molimo vjernike da u vezi pripremanja sv.Sakramenata osim što se trebaju duhovno pripremiti za to slavlje trebaju uvažavati crkvene odredbe i naputke. Sakramenti se primaju u svojoj župnoj zajednici i svojoj župnoj crkvi. To znači da se to slavi tamo gdje se živi, posebno ako se tu živi za stalono. Može biti iznimaka ali onda kad za to ima opravdanja da se to tamo učini. Normalno je da se uključimo u svoju zajednicu ( župu kao duhovnu obitelj) a to se najviše događa upravo kada slavimo svete sakramente.

 

Brojač posjete:
219578
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016