ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA
Početna
O župi
Otočki dekanat
O nama
Kontakt
Gačanski park
Samostan
Križni put
Vijesti
Župni oglasi
Svečanosti
Svetkovine
Pastirski pohod - Vizitacija biskupa mons. Zdenka Križića župi Otočac

Pastirski pohod biskupa mons. Zdenka Križića župama u Otočcu i Dabru

U petak, 15. ov. mj. biskup mons. Zdenko Križić u okviru ovogodišnjih vizitacija - Pastirskih pohoda župma Otočkog dekanata, u petak, 15. ožujka pohodio je središnju župu Otočkog dekanata Presvetog Triojstva - Otočac u kojoj je župnik mons. Tomislav Šporčić. On je župnik excurendo i župe Sv. Mihovima u Dabru. Kod župnika tom prigodom biskup najprije razagovara sa župnikom, a onda pregleda i potpisuje matične knjige kao i sve druge knjige župnog ureda koje imaju svoju pastoralnu važnost. Među matičnim knjigama prvenstveno dolazi na red matica krštenih, vjenčanih i umrlih. U Otočcu su također i knjige župe Dabar. Matične knjige su veliko "ogledalo" svake župe. Župe biskupija u Hrvatskoj uglavnom imaju redovito u svom posjedu matice poslije II. Svjetskog rata. Prijašnje nažalost su u posjedu civilnih matičnih ureda ili drugdje u civilnim institucijama. Te su matice prije rata imale i civilno značenje. Jer župnici su na svoj način u tom vidu vršili i ulogu matičara, drugih upisa nije bilo. Kad je poslije 1945-te došla nova vlast to je jednostavno ostalo u njezinoj vlasti. Usput je biskup razgovarao sa župnikom o ovim dvjema župama pod raznim vidovima. Pitanje je župnih suradnika, pastoralnih naglasaka. O stavovima župljana prema određenim pitanjima, posebno o bogoslužjima, kako onim blagdanskim tako i svakodnevnim. Župljani svakodnevno imaju prigodu za sudjelovanje na Sv. misi a uz misu i prigodu za Sv. ispovijed. U tom vidu veliku pomoć nam daje vlč. Jure Ladišić koji je slobodan od drugih obaveza a stalno je prisutan što je osobita pogodnost za sve vjernike. Zatim je bilo govora o mladima pod vidom vjeronauka, obiteljima, roditeljskim sastancima - poukama, pohađanju župnog vjeronauka, liturgijskim suradnicima kao što su pjevači, čitači, ministranati. Kako i koliko se s njima radi pod vidom pripreme za bogoslužja. Tko u tome pomaže. Potrebno je pripremati i one koji predvode u tom radu, moraju biti formirani i evangelizirani i sami voditelji. Župnik Šporčić je povjerenik za obitelj u biskupiji. Na tom području postoje razni poticaji i inicijative i na razini vijeća HBK-e. Treba se u to više ukljčivati. U pastoralnom vidu presudnu ulogu imaju mediji. Danas se na veliko koriste elektronski mediji. Župa Otočac ima WEB- stranicu, ima redovitu polusatnu vjersku radio emisiju na Hrv. Radiju Otočac nedjeljom u 7,30 sati već više od 15 godina. Izdaje se Godišnjak župa Otočkog dekanta - VRILO u prosjeku u 2000 primjerka. Zajednica mladih koja djeluje pri župi izdaje mjesečni bilten - Živa voda, već 4 godinu. Od katoličkih novina (časopisa) župa Otočac ima 34 pretplatnika liturgijsko-pastoralnog lista "Živog vrela" i prima 30 primjeraka "Glasa Koncila" drugih listova je manje primjeraka. Za sve to brine župnik uz veliku pomoć suradnika. Tisak u kući ima svoje veliko značenje. Biskup nije imao posebnih primjedbi osim želje da se ono što je dobro nastavi uz Božji blagoslov.

Kod Gradonačelnika

Nakon ovog uvida s razgovorom sa župnikom slijedio je posjet Gradu Otočcu i susret s gradonačelnikom dr. Stjepanom Kostelcem i dogradonačelnikom g. Nenadom Jankovićem. Razgovaralo se o građanima kako starijima ali posebno o mladima koji se školuju i njihovim zaposlenjima. Mnogi nažalost se nemaju gdje zaposliti. S druge strane neka zanimanja nedostaju. U tom vidu trebala bi neka koordinacija između školovanja mladih kadrova i mogućnosti njihova zapslenja. Grad i župe Otočkog dekanata uglavnom dobro surađuju. Župnik otočki sudjeluje u društvenom životu Župe i Grada. Prošle godine Grad je sufinancirao za izradu dio klupa u župnoj crkvi. Za ovu godinu nije župi Otočac  ništa predviđeno. Župnik je na posebni način smatrao potrebnim kod ovog susreta istaknuti dobru inicijativu da se proširi i uredi mrtvačnica u Gornjoj Dubravi, gdje su radovi već započeli. No, nije dobro što se projekt o toj obnovi nije dao na uvid široj javnosti, a posebno i predstavnicima župe i biskupije. U Otočcu se uglavnom svi sprovdi vode na vjernički način. Mrtvačnice bi trebale prilagoditi takvim potrebama kao što to neki gradovi već imaju. Odgovoreno je da su već sredstva za mrtvačnicu odobrena od Evropske zajednice te da se projekt ne može mjenjati. Pitanje je: Zašto se taj projekt prije slanja Evropskoj zajednici nije dao na uvid ne samo crkvenim nego svoj gradskoj javnosti? Možda i za to postoji razlog ali ga za sada nismo čuli. U nadi za daljnjom suradnjom i razumjevanjem radi kratkoće vremena trebalo je pohod zaključiti. Gradonačelnik je biskupu izručio simbolične darove - plodove zemlje iz Gacke doline.

U Osnovoj školi "Zrinjskih i Frankopana Otočac"

Samo preko ceste Grada matična je osnovna škola za područje Grada Otočca. Na ulazu nas je dočekla tajnica škole Kristina Kolak, pedagogica Inka Turković, č.s. Ljubomira Lešić, vjeroučiteljica i veći broj nastavika i drugih djelatnika: Ravnateljica Jasminka Devčić bila je na službenom putu te nije mogla biti na ovom primanju. No, tajnica s pedagogicom i drugima srdačno su primili biskupa i njegovu pratnju te ih počastili s kolačiama i napitcima. U razgovoru bilo je riječi o broju učenika te mjestima iz kojih učenici pohađaju ovu osnovu školu. Škola radi u jednoj smijeni. Ima preko 400 učenika. Prije odlaska biskup se susreo i s učenicima VII. razreda u kojem je vjeroučiteljica Tina Košćak vodila sat vjeronauka. Tema je bila " Vjernici Grkokatiolici". Na tu temu i biskup je kratko progovorio učenicima. Po završetku trebalo je ići do druge odnosno Srednje škole.

U Srednjoj školi

U njoj smo nas je primio ravnatelj prof. Ivan Vidmar. On je rekao da je školu pohada oko 300 učenika. Škola ima više usmjerenja. O nekima će se treba promisliti. Neka nova zanaimanja ne mogu se ostvarivati jer nemaju dovoljno učenika koji bi ta zanimanja učili. To određuje ministarstvo. Susretu je prisustvovala vjeroučiteljica Silvija Vašarević. Većina učenika pohađa vjeronauk a samo manji broj umjesto vjeronauka polazi na etiku. I ovdje nas je vrijeme požurivalo da idemo dalje te smo uz dobre želje i zahvalnost nastavili s programom.

Na ručku i susretu u samostanu kod časnih sestara Presv. Srca Isusova

Časne sestre znajući da će biskup doći u Otočac pozvale sui biskupa da ih pohodi te ponudile da budu domaćice za zajednički ručak biskupa, svećenike: vlč. Juru Ladišić, vlč. MIšela Grgurić i mons. Tomislava Šporčića te svih pet časnih sestara. Bilo je s time puno manje brige za župnika. Uz blagovanje bilo je riječi o ulozi ove zajednice u ovoj župi i gradu Otočcu, njihovim angažiranjima kako u uređenju crkve i okolišam, sudjelovanju u liturgiji posebno pod vidom pjevanja, vjeronauka, organiziranju pobožnosti krunice, Križnog puta, klanjanja i drugo. Sada je u samostanu 5 sestara. To je do sada najveći broj koji je u ovoj samostanskoj kući. Ovo je jedinina samostanska kuća časnih sestara u biskupiji. U Ogulinu su njihove sestre u Župnom stanu, a u Gospiću su u Biskupiji. Ovo je prvi posjet biskupa Križića čč. sestrama u Otočcu. Biskup je zaželio i preporučio molitvu za duhovna zvanja kako redovničkih tako i svećeničkih.

U Domu za starije i nemoćne u Otočcu

Nakon ručka trebalo ići u Dabar. No, prije toga kratko su pohodili i Dom za starije i nemoće u Otočcu gdje je smješteno oko 90 štićenika. Dočekale su ih djlatnice: Marijana Rubčić, Mira Uzela i Ivana Krpan. Na hodnicima bilo je više štićenika u radosnom razgovoru i zabavnim poslovima. Biskup je sve pozdravio, zaželio im dobro zdravlje, a djelatnicama zahvalio na srdačnom primanju i za sva dobra što čine za ove  ljude koji su potrebni tuđe pomoći. Služiti drugima u potrebi je veliko djelo koje Bog ne zaboravlja. Župnik je istaknuo dobro organiziran i zadnički molitveni život u Domu koji to žele. U tom vidu najviše je zauzeta gđa Marijana Rubčić. U Dom župnik i vlč. Jure dolaze godišnje 3-4 puta kad se susretu sa svakim štićenikom i svima ponude sakramenat Sv. Ispovijedi. A za sve one koji nisu ovisni samo o krevetu i mogu doći u zajedničku dvoranu služi se Sv. Misa. Bio je ovo kratki posjet ali radostan i raspoložen. 

Put za Dabar

Odmicalo je vrijerme. U Dabru smo pozvali ljude da budu kod crkve u 14,30. Mi smo kasnili desetak minuta. Njih devet osoba čekalo je ispred crkve. Prethodno su pozvonili da čuju i oni koji nisu mogli doći. To je događaj. Svi smo ušli u crkvu. Župnik je kratko podsjetio prisutne a biskupa izvijestio o pastvi župe Dabar. U njoj nije stanovao svećenik od srpnja 1941., kad je misu zadnji put služio župnik koji je tamo i stanovao. Poslije je župa do danas povezana s Otočcem i župnik Otočca poslužje i Dabar. Neko vrijeme župom je upravljao i vlč. Žilavec kao otočki kapelan a ubijen je 1943. godine kao "neprijatelj narodne vojske". Kad se znade kakva je u prošlosti bila cesta do Otočca i kako je svećenik tamo mogao doći samo ponekad zadivljujuće je da u Dabru među Hrvatima ne nalazimo nekrštenu osobu. Biskup Križić u svom kratkom govoru pozvao je prisutne na strpljivost i molitvu. Potrebno je nadati se i protiv nade. Nikad ne znamo kako se povijest može okrnuti puno drugačije nego li razmišljamo. Na početku XX. stoljeća u Dabru je bilo oko 3000 stanovnika. To znači da se toliko ljudi moglo tamo prehraniti. Nije nemoguće da se život obnavlja. Nismo mi gospodari. Kod Gospodina je sve moguće. Nakon zajedničke fotografije krenuli smo natrag u Otočac.

Na groblju u Gornjoj Dubravi i Poljicima

Groblje na G. Dubravi je glavno gradsko groblje. Na njemu je i kapelica Sv. Josipa u kojoj počivaju zemni ostaci župnika Juraja Ibela, koji je umro 1924. godine. On je bio i senjski kanonik. Sam je dao izgraditi s narodom ovu kapelicu gdje htio da bude i pokopan. Ovu kapelcu je potrebno obnoviti iznutra i izvana. Posebno je problematičan krov i mali toranj. Potrebno je urediti vanjsku i utarnju žbuku i fasadu. U dogovoru s biskupijom ovu kapelicu kanimo urediti kao gorbnicu pok. otočkih župnika. Pomolili smo se za pok. Ibela, koji je osim ove kapelice temeljito obnavljao i crkvu Majke Božje Bezgrešnog začeća u Poljicima. Stoga je trebalo poći i u Poljice te vidjeti crkvu, novu mrtvačnicu i groblje. Biskup se zadivio veličini i uređenosti crkve u Poljicima. Nedostaju još nove i prikladnije klupe.

Susret s članovima Župnog Pastoralnog vijeća

U 17 sati bio je nepuni sat s članovima Župnog Pastoralnog vijeća. Župnik je istaknuo kako su vijećnici zaista u svemu aktivni. Oni su izabrani na demokratski način. Neki od njih su u Vijeću i više mandata. To znači da su dokazani kao aktivni i zauzeti župljani te u tom smislu imaju povjerenje naroda. Vijeće ima više Odbora: Katehetsko - liturgijski, Obiteljski, Medijski, Karitativni, Građevinski, te Odbor za bolesnike. S time želimo naglasiti važnost pojedinih dijelova pastve jedne župne zajednice. Ona se dobrim dijelom izvršava. Nakon biskupovog nagovora vijećnici su sami izrekli svoje primjedbe i osvrte na djelovanje u našoj župi. Stvari se često odvijaju u povezanosti sa župnikom ali on je ipak samo jedan među svima. On treba biti koordinator ali svatko treba naći svoje mjesto gdje će se posebno založiti.

Svečana Sveta Misa i kraj susreta

Došavši u sakristiju odzvanja je molitva Križnog Puta koju je predvodio preč. Mišel Grgurić. Sakrstija je bila gotovo pretjesna od ministanata koji su se zajedno sa svećenicima i biskupom pripremali za misu. Pošlo se svečanom ulaznom procesijom predvođena križem i kadionicom. Prolaz kroz crkvu pratio je svečani pjev Župnoga zbora "Evo svećenik veliki". Pred oltarom biskup je klekuno na pripravljeno klecalo i u tišini molio. A Župnik mu je zatim pružio Raspelo koje je biskup poljubio i s njime prekrižio sebe i narod, a župnik je nakon uvodnih zaziva Gospodine smiluj se - Kriste smiluj se! molio za biskupa našega Zdenka. Slijedio je blagoslov naroda s blagoslovljenom vodom. Nakon cjelivanja oltara ministrant mu je pružio kadionicu i kadio se oltar a zatim molio zbornu molitvu. Predviđeno čitanje čitala je gđa Petra Orešković Lokas a pripjevni psalm pjevala je gđa Gabrijela Degoricija,  evanđelje je navijesio župnik Šporčić. Biskup je propovijedao na temu evanđelja gdje isus govori kako naša pravednost mora biti veća od pravednosti farizeja, poziva nas na opraštanje na sedamdeset puta sedam. Opraštanje liječi kako onoga tko oprašta tako i onome koji oprašta. Mnogi sveći bili su teški grešnici ali s obraćenjem postali su Bogu dragi i veliki učitelji u svetosti života. Molitvu vjernika čitao je g.Ivan Gomerčić.

Na misu su osim Zbora "Sv. Cecilija" aktivno sudjelovali i pjevali članov i Dječjeg zbora "Anđeli". No, pjevala je sva crkva. Program pjevanja bio je prilagođen prisutnima. Veliki broj pristupio je i pričesti. Prisustovao je velik broj vjernika, posebno djece i njihovih roditelja. Na kraju mise župnik je zahvalio svima a posebno biskupu za cjelodnveni ali vrlo živ i aktivan program. Zaželio mu je dobro zdravlje i Božju mudrost u vođenju naše biskupije. Ovo je bila prvi put vizitacija za vrijeme njegovog trogodišnjeg upravljanja biskupijom. Župnik mu je na biskupskom ređenju u ulozi generalnog vikara čestitao u ime svećenika. I sada mu čestita i moli za njega Božji blagoslov. Kao znak zahvalnosti i dobrih želja vjeroučenica Magdalena Marković predala mu je rukovet cvijeća. Biskup je prije blagoslova zahvalio svima posebno župniku zaželjevši mu dobro zdravlje kako bi nastavio i nadalje uspješno voditi ovu župu. I nakon blagoslova biskup je ostao s nekolicinom vjernika koji su se htjelii s njime i osobno sresti. S nekim od roditelja ostala su i njihova djeca koju su se biskupom žaljela fotografirati.

Brojač posjete:
30803
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016