ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA
Početna
O župi
Otočki dekanat
O nama
Kontakt
Gačanski park
Samostan
Križni put
Vijesti
Župni oglasi
Svečanosti
Svetkovine
Sjednica Župnog pastoralnog vijeća

U srijedu, 14. listopada 2020. u Otočcu održana je sjednica članova Župnog pastoralnog vijeća župa Otočac i Dabar.  Sjednicu je sazvao i njome predsjedao župnik Tomislav Šporčić. To je bila prva sjednica u ovoj pastoralnoj godini.

Vijeće ima zajedno sa župnikom 20 članova. Župu Dabar predstavljao je g. Tomislav Rukavina.  Na sjednici je sudjelovalo 15 članova.

Jedan se ispričao radi bolesti.     

Nakon pozdrava i osvrta na prošlu  sjednicu započelo se s predviđenim programom.

Župnik je izvijestio o pastoralnim zbivanjima pod vidom liturgijskih okupljanja, slavlja krizme i prve pričesti, vjenčanja i krštenja, ali također i sprovoda.

Sprovodi i vjenčanja obavljena su prema zadanim mjerama Stožera zbog Covida 19.

Ove godine nakon određenih mjera okupljanja slavlja sv. misa s narodom nismo imali mise od 21. ožujka do 10. svibnja. Sv. mise smo slavili mi svećenici sami. Zahvaljujući g. Ivanu Bižanoviću, predsjedniku Odbora za tisak i župnoj suradnici za medije Antoniji Marić sv. mise nedjeljom i posebno za uskrsne dane bile su uživo prenošene na portalu Glasa Gacke i Facebooku župe Otočac i zbora Trinitas. Zahvaljujemo!  Nedjeljom u Otočcu  redovito slavimo tri sv. mise. Po sebi bile bi dvije mise, ali zbog ograničenja okupljanja u vezi  Covida 19 bolje je da bude više puta okupljanje, a po manje osoba.

Do sada ove godine je manje umrlih nego li prošle godine. No, ne znamo što će još biti do kraja godine. U vezi župne kateheze dobro je što su uglavnom svi roditelji   naših vjeroučenika od I - VIII. razreda podnijeli prijavnice za sudjelovanje na župnim katehezama i susretima.     

Nadalje Župnik je prisutne izvijestio o održanim sastancima svećenika Otočkog dekanata. S njima je dogovoreno o pripremama novog broja godišnjaka

V r i l a  2021. Ove godine posebno ćemo naglasiti u župnom i dekanskom pastoralu potrebu što kvalitetnijeg naviještanja Božje Riječi. Uz mjesečni Kalendar u  V r i l u istaknut ćemo po jednog sveca koji se posebno istaknuo u navještanju evanđelja bilo teološkim studijskim učenjem i pisanjem, bilo propovijedanjem ili je podnio mučeništvo radi propovijedanja evanđelja. A takvih je hvala Bogu najviše među svecima. Papa Franjo ovih dana  je  objavio Apostolsko pismo "Sacrae Scripturae affectus". Biskupi BIH-e  tim povodom su ovu pastoralnu  godinu proglasili  "Godinom Riječi Božje"

Župnik je i povjerenik za pastvu obitelji u Gospićko-senjskoj biskupiji. Stoga sudjeluje na sjednicama predstavnika pojedinih biskupija u Hrvatskoj. Ove godine Vijeće HBK-e posebno ima u vidu stare i nemoćne kao osobito važne članove obitelji o kojima treba voditi brižnu i zauzetu ljubav. Stoga je župnik vjećnicima predstavio katehetske materijale koji mogu poslužiti u osvješćivanju brige za starije. Sve češće se govori o udomljavanju djece ali i starih. Svećenici Otočkog dekanata  su prošle godine posvetili jedan sastanak temi sakramenta  bolesničkog pomazanja te raspravljali što bi se sve moglo poduzeti da ovaj sakrament bude u češćoj vjerničkoj praksi i u boljem razumijevanju.

Građevinski radovi

U vezi građevinskih radova u župnoj crkvi  Otočac popravljena su zvona. Bili su pregorili  motori pojedinih zvona. Zatim je pročišćena  velika oltarna slika Presvetog Trojstva na glavnom oltaru. Stavljeno bolje osvjetljenje i izrađen pozlaćeni okvir što je dalo sasvim novi izgled. Sve je rađeno pod vodstvom i zalaganjem g. Zlatka Bielen iz Zagreba. On se pobrinuo i za majstora koji je izradio okvir za sliku. 

Opsežni i zahtjevni poslovi izvode se na kapelici Sv. Josipa na groblju u Gornjoj Dubravi. Sad je pri završetku kripta za svećenike Otočca koji su pokopani na Otočkom groblju, a bit će mjesta i za druge otočke župnike koji su pokopani  na drugim grobljima. Posebno one koji su svoj čitavi svećenički vijek djelovali i proživjeli u Otočcu. Sada predstoji  vanjsko i unutarnje uređenje kapelice počevši od tornja i krova, stolarije i drugo. Veliki su računi i od strane komunalnog  poduzeća "Gacka" koje vrši radove eshumacije grobova i pohranu zemnih ostataka pokojnika. 

Bilo je puno brige oko projektne dokumentarije i ishođenja dozvola nadležnih institucija. U tome nam je mnogo pomogao arhitekt  Petar Ljubić. Srdačno se zahvaljujemo! 

Sve druge troškove materijala, kao i radova snosi sama Župa Otočac. Očekivali smo da se ovo bar djelomično može izvesti u okviru izgradnje mrtvačnice i drugog uređenja groblja na Dubravi. To smo pismeno molili više puta. Međutim nikad nismo dobili nikakvog odgovora.

Ova kapelicu podignuo je sa župljnima blagopokojni župnik Juraj Ibel 1908. On je u njoj i pokopan. Smatrali smo normalnim da jednostavno u njoj bude kripta gdje će se pohraniti zemni ostaci i drugih svećenika Otočca. Na kapelici će biti spomen ploče za svakog posebno s podacima koji se stavljaju na spomenike pokojnika. To će biti stalni poziv posjetiteljima groblja da se mole za svoje pokojnike, kao i za pokojne svećenike.

Razgovor o navedenim temama

Nastavili se   slobodan  razgovor o pastvi u Otočcu i općenito o načinu i zahtjevnosti ozbiljnog rada i sudjelovanja u crkvenom životu.

Potrebno je sa župnikom raspraviti i otvoreno reći i ono što ljudi odobravaju kao i sve ono što ih možda smeta, posebno ako je nešto što veći dio vjernika primjećuje i ističe.

Dobro je da se znade iako puno toga može biti što jednostavno nije moguće drukčije. Možda ima nešto što se krivo shvati a da se ne zna pozadina. Ili samo ide od uha do uha a da je zapravo ponavljanje, da se ne zna zašto se nešto traži ili se nešto reče, a nije se razumio smisao. 

U svakom slučaju potrebno je naglasiti da je svaki župljanin pozvan na suradnju u onom što je u njegovoj mogućnosti.

Župa kao mreža

Sastanak je završio s idućim mislima

Budućnost župe ovisi o njezinoj sposobnosti da za kršćane svih uzrasta bude mreža dostojna zanimanja. Mreža raznovrsnih osoba. Mreža riječi koje se razmjenjuju,  službi u kojim se sudjeluje, življenje vjere i djelatne kršćanske ljubavi, razmatranog otajstva. Mreža u kojoj se pojedinačni putovi povezuju uz zajedničarski put, kako bi se on bolje  ukorjenio u Božjoj riječi i u izvornom iskustvu. Mreža u kojoj se nastoji živjeti zajedništvo radeći na zajedničkim izvorima koji mogu dovesti k zajedništvu.

Protiv današnje snažne težnje ka privatiziranju vjere (župa nadvladava individualizam koji je danas toliko naglašen i oblikuje svoje ljestvice vrednota) i težnje da se živi sam, župa stvara spasonosnu protutežu: ona potvrđuje da se vjera živi u mreži. Riječ "mreža", koja pripada kulturi našega vremena - sve je umreženo, na svoj način ukazuje na važnost solidarnosti i zajedništva, kako bi se bolje bilo pojedinac i zajednica.

Hvala svima na sudjelovanju.

 

Tš 

 

Brojač posjete:
110222
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016