Svećenička skupština u Gospiću
U Biskupskom ordinarijatu u Gospiću u ponedjeljak 15. listopada 2012. s početkom u 10.00 sati održana je osma Skupština svećenika u Gospićko-senjskoj biskupiji. Nakon zajedničke molitve Trećeg časa, skupštinu je otvorio generalni vikar mons. mr. Tomislav Šporčić, a potom je biskup dr. Mile Bogović uputio svoju pozdravnu riječ ter izvijestio o stanju u Biskupiji od prošle skupštine i istaknuo glavne naglaske nove pastoralne godine odnosno Godine vjere.

Zatim je ugledni teolog dr. o. Marijan Jurčević OP održao predavanje o temi "Događaj II. vatikanskog sabora – Smjernice i ostvarenja", u kojem je istaknuo tri "stožera" Sabora – otvaranje Crkve, povratak na izvore ter odnos Crkve i svijeta. Dao je općenit pregled koncilskih odjeka i rezultata u svijetu, ali se i kritički osvrnuo na "koncilska ostvarenja" u našoj Crkvi. U kratkoj raspravi koja je slijedila dotaknuti su razni vidovi koncilskog duha i ideja, teološki aspekti, koncilski plodovi kao što su Dokumenti i Katekizam Katoličke Crkve, doprinos dijalogu sa svijetom ter ekumenski zamah, ali i paradoksa nestanka vjere u zemljama gdje je nakon Koncila zavladalo golemo oduševljenje. Nakon pitanja treba li Crkvi "treći vatikanski koncil", rasprava je zaključena tvrdnjom da, unatoč promijenjenim globalnim okolnostima koje traže novi iskorak, na mnogim područjima i u mnogim idejama još nije zaživio ni Drugi vatikanski sabor.

Poslije kraće stanke skupština je nastavljena izvješćima i obavijestima biskupijskih ustanova i ureda, koje je podnio biskup Bogović, upoznavši svećenike također s personalnim promjenama u biskupiji i novim službama, ter davši neke vrlo jasne i konkretne primjedbe i pastirske upute za svakodnevnu pastoralnu praksu. Potom je predsjednik Poslovnog odbora Prezbiterskog vijeća mons. mr. Tomislav Rogić, udbinski župnik i dekan, dao izvješća i obavijesti biskupijskih povjerenstava (za pastoral duhovnih zvanja, mladeži, ministranata, pjevačkih zborova, obitelji, misije i Rome), odnosno pregled rada navedenih poverenstava od posljednje skupštine.

Nakon toga slijedilo je nekoliko točaka iz pastoralnog plana za novu pastoralnu godinu Gospićko-senjske biskupije. Najprije je generalni vikar mons. Šporčić, kao povjerenik za katehezu, posvijestio važnost župne kateheze u Godini vjere, naglasivši potrebu katehiziranja svih uzrasta, dakle djece i odraslih. Izvijestio je također svećenike kako je odlučeno da se upravo u Godini vjere organizira Tečaj vjere za župne suradnike u Gospićko-senjskoj biskupiji, kao što npr. u Rijeci Metropolijski pastoralni institut educira suradnike za župnu katehezu i ostale pastoralne aktivnosti u župi. Tečaj bi se sastojao od dvije-tri subote u zimskom i proljetnom dijelu godine, a predavanja - koja bi obuhvaćala dogmatske, moralne, biblijske i liturgijske teme, s praktičnim katehetskim vježbama - održavala bi se u Otočcu. Na kraju je mons. Šporčić kratko izvijestio o netom biskupijskom susret Župnih pastoralnih vijeća, koji je održan u nedjelju u Otočcu.

U sljedećoj točki je kancelar vlč. mr. Marinko Miličević iznio pojedinosti za Biskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu 27. listopada i Zahvalno hodočašće u Rim 5.-9. studenog o.g. Nakon toga je novi povjerenik za ministrante don Anđelko Kaćunko svećenicima podijelio malu anketu o ministrantima u župi, kojom se želi što bolje upoznati sa stanjem u pastoralu na tome važnom području. Svećenička skupština, na kojoj su sudjelovali gotovo svi aktivni svećenici, završena je bratskim objedom u ordinarijatu.

don Anđelko
Brojač posjete:
96831
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016