Nastavljen Tečaj vjere
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dana, 30. siječnja o. g. u župnoj dvorani u Otočcu održan je treća radna subota za polaznike Tečaja vjere za teološku kulturu laika.

Predavanja u dva bloka imala je č.s. dr.sc Nela-Veronika Gašpara, profesorica na Teologiji u Rijeci. Tema njezinih današnjih predavanja bila je:

1. Mariologija (štovanje Bl. Dj. Marije na temelju Sv. Pisma i crkvenih dokumenata, a posebno učenje KKC-e) i Ikoni očituje teološka dimenzija pomoću boja i gesta koje su redovito prisutne kod Ikone. Ikona se mora doživjeti da bi ju se izrađivalo.

2. Ecclesiologija - nauka o Crkvi. Te način kako se u Prvenstveno po biblijskom učenju, potkrepljeno crkvenim dokumetima i praksom Crkve. Na početku počela je s tumačenjem lika Bl. Dj. Marije i Isusa - Ikone.Profesorica je govorila četiri sata s jednom pauzom od 15 minuta. Tridesetak sudionika slušala je pažljivo s izrazitom željom da doznaju i dožive istine vjere, istinu velike uloge Bl: Dj. Marije - koja je majka Crkve, koja začinje Isusa po Duhu Svetom. No, Isus se rađa u svojoj crkvi također snagom Duha Svetoga.

Crkva nastaje okupljanjem i snagom Duha Svetoga. Bog se majčinski očituje svome narodu. Marija tip i slika Crkve. Tako se govor o Bl. Dj.Mariji i o Crkvi na svoj način podudario te ta tema postala tako bliska jedna drugoj. Č.s. dr. Nela pokazala je snagu izdržljivosti, ali i uspješnosti da animira slušatelje u sabranosti i vrlo dobrom raspoloženju u pažnji i slušanju.

Župnik mons. Tomislav Šporčić profesoricu je na početku predstavio i pozdravio i na kraju zahvalio za dolazak i održana predavanja na ovako kvalitetan način. Čs. Nela je primjetila pažljivost slušatelja ustvrdivši da je ovo prava evangelizacija što je očito uspješnija nego mnogi drugi skupovi. (Tš)

Brojač posjete:
42311
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016