ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA
Početna
O župi
Otočki dekanat
O nama
Kontakt
Gačanski park
Samostan
Križni put
Vijesti
Župni oglasi
Svečanosti
Svetkovine
Godišnji susret župnih pastoralnih vijeća Gospićko-senjske biskupije

U nedjelju, 18. ožujka u Svetištu hrvatskih mučenika na Udbini održan je Godišnji susret župnih pastoralnih vijeća Gospićko-senjske biskupije.

Na susretu je sudjelovalo preko 200 vijećnika koji su većinom došli u pratnji svojih župnika. Iz župa Otočkog dekanata bilo je šezdeset vijećnika. Iz Otočca, Švice, Kompolja i Brloga vijećnici su putovali posebnim autobusom, tako isto Vijećnici su došli zajednički iz župa Ogulinskog dekanata.

 Susret je započeo s kratkom  Službom  Riječi uz koju je biskup mons. Zdenko Križić izrekao razmatranje o molitvi. Naglasio je značaj molitve. Nebo se otvara kada se ioskreno moli, a sam Isus što je bio izložen većoj patnji jače je molio. Molitva nije ono što jemanje zahtjevno i ono što nam odgovara, već ono što od nas traži promjenu života. Bit molitve nije izbjeći križ već ostati vjeran Bogu do kraja. S molitvom vjernika nakon razmatranja zaključilo se sa Službom Riječi.
Sijedio je kratki odmor uz počašćenje s kavom i napitcima.

Središnji dio susreta zapoečo je s pozdravom domaćina preč. Josipa Šimatovića i povjerenika za župna pastoralna vijeća mons. Tomislava Šporčića. On usput  podsjetio na višegdodišnje susrete koji su se održavalio  u Otočcu šet puta za redom. Teme su se obrađivale ovisno o tome o čemu se je provodila pastoralna godina. Tako je zadnji put u Otočcu 2015a. godine bilo riječi o Božjem milosrđu koje se na osobiti način očituje u sarkamentu pomirenja ili ispovijedi jer je bila godina milosrđa.

Ovaj put je odabrana tema: Mjesto i uloga Župnog pastoralnog vijeća u djelovanju župe. O njoj je govorio mons. dr. Slavko Zec, profesor crkvenog prava na Teologiji u Rijeci.

On je djelovao kao župni vikar u Rijeci, sada je i župnik a više godina vršio je službu generalnog vikara u Krčkoj biskupiji. Govorio je jasno i vrlo prilagođeno slušateljima potkrepljujući to raznim usporedbama i primjerima. Prvenstveno je naglasio zajedništvo Crkve - članove Božjeg naroda kao one koji djeluju sinodalno:  surađuju - rade suodgovorno, svi  surađuju. Taj zajednički hod Crkve posebno je naglasio II. Vatikanski koncil /1962-65/ a novi kodeks kanonskog prava koji je izdan 1983. od pape Ivana Pavla II. je nazvan kao zadnji dokument Koncila  već preporučuje Župno pastoralno vijeće. Statut je Župnog pastoralnog vijeća Gospićko-senjske biskupije donijet je 2. listopada 2006. On je vrlo dobro i pravno složen. U njemu je predviđeno šest Odbora (Evangelizacijsko -  katehetski; liturgijski, obiteljski ekonomski, karitativni, medijski) To je vrlo zahtjevno i popsežno. Teško je pretpostaviti da bi svako Vijeće moglo imati sve te grupe. No, važno je da se ipak pastoralni rad grupira i da članovi budu odgovorni za određenu djelatnost.

Nakon predavanja nastavilo se s rasprava.  U toj raspravi nije se moglo do kraja na sve odgovoriti. No, date su primjedbe, mogućnosti  i teškoće koje se od pojedinaca zapažaju. 

Ovako velika grupa ljudi ne može  dati mogućnost dovoljnog izražavanja a niti dugog odgovora.  U svakom slučaju bilo je veoma zanimljivo i dinamično.

Još je slijedila treća  točka programa. A to je pastoralna godina obitelji  u biskupiji te konkretni prijedlozi u pripremi za III. Nacionalni susret obitelji u Solinu, 15. i 16. rujna o.g. O tome je govorio T. Šporčić kao povjerenik za obitelj u gospićko-senjskoj biskupiji. On je prikazao trogodišnji  program rada Vijeća HBK za obitelj: Studijski dani  zauzetije djelatnike u pastoralu obitelji, biskupijski susreti obitelji i nacionalni susreti.U pripremi za ovogodišnji III. nacionalni susret obitelji je istaknuo razne pripreme koje se odvijaju po raznim biskupijama, župama i dekanatima. Tu su posebne dribine i predavanja za svećenike, vjeroučitelje i razne grupe laika. To i mi možemo provoditi u našim župama ili dekanatima. Za to postoje razne prigode. U Otočcu je danas pred blagdan Sv. Josipa,   održan program za Dan očeva. U na razini dekanata će 12. svibnja uči Majčinog dana  biti Obiteljsko, dekanatsko hodočašće Majci Božjoj na Krasno. Župe i svaki dekanat ima razne prilike da se za roditelje i obitelji prirede razni programi. Možemo pitati jedni druge i vjerujem da bi svatko pomogao u onom što može. I za manji broj obitelji program može biti vrlo koristan i zanimljiv. Posebno su važne župne obiteljske zajednice.  

Susret je kratkim osvrtom i blagoslovom zaključio biskup mons. Zdenko Križić.

/Tš/

Brojač posjete:
168563
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016