Betlehemsko svijetlo
Odred izviđača FORTICA iz Otočac donjet će Betlehemsko svijetlo u našu župnu crkvu Presvetog Trojstva u petak 16.prosinca u 18 sati.

Sakrament pokore - ispovijedi počinje u 17 sati kada će biti i više svećenika na ispomoći za pokorničku Adventsku ispovijed.

Poslije ispovjedi će vjernici uzeti Betlehemsko svijetlo i ponjeti ga svojim kućama.
Brojač posjete:
109971
Župa Presvetog Trojstva Otočac © 2016